Perusopetusta pokomon, digon ja duruman kielillä

Kun koulussa puhutaan kieltä, jota lapsi ei ymmärrä, ei voida edellyttää erityisen hyviä oppimistuloksia. Äidinkielisen opetusohjelman tavoitteena on luoda osallistava ja tasa-arvoinen koulutus, joka antaa oikeudenmukaisen ja laadukkaan opetuksen myös vähemmistökieliä puhuville lapsille.

Mahdollistamalla äidinkielinen koulunkäynti 1.-3. luokilla lisätään tasavertaisuutta kenialaisten lasten keskuudessa, koska ymmärtäessään opetuskieltä lapsi oppii nopeammin, pysyy koulussa pidempään ja saa näin ollen paremman koulutuksen.

Hanke toteutetaan yhdessä kenialaisen kumppanimme BTL-järjestön (Bible Translation and Literacy) kanssa hyvin valmistetuilla MTE (Mothertongue based education, äidinkieleen perustuva koulutus) -ohjelmilla kolmen alkuperäiskielen keskuudessa. Nämä kielet ovat pokomo Tana River -läänissä ja digo ja duruma Kwale-läänissä.

Kenian viranomaisten ohjeiden mukaisesti kaikille kolmelle kielelle valmistetaan opetusmateriaalia ja opettajia koulutetaan äidinkielisen materiaalin käyttöön.

Äidinkielisen opetusohjelman tavoitteena on osallistava, laadukas ja tasa-arvoinen koulutus vähemmistökielten lapsille. Koulutuksen taso nousee, kun lapset pystyvät opiskelemaan kielellä, jota he ymmärtävät.

Hankkeen keskeisimmät tulokset tulevat olemaan:

 • Vaikuttaminen: Kieliyhteisöjen (3) alueella oleviin opetusviranomaisiin ja muihin avainvaikuttajiin pidetään tiivistä yhteyttä, ja he tulevat tietoiseksi äidinkielisen koulutusohjelman positiivisista vaikutuksista lasten oppimiseen.
 • Oppimateriaalin kehittäminen: Valmistetaan pokomon-, digon- ja durumankielinen opetussuunnitelma peruskoulun 1.-3. luokille Kenian opetusviranomaisten valvonnassa. Opetusmateriaali, joka sisältää äidinkielen, matematiikan, tieteen alan, yhteiskuntaopin ja uskonnon oppikirjat sekä tarvittavat opettajan oppaat. Materiaali testataan 19 koulussa.
 • Opettajien koulutus:  60 äidinkielistä opettajaa koulutetaan opetustyöhön ja opetusmateriaalin käyttöön.

FAQ

 • Hankkeen kesto: Ensimmäinen vaihe oli 2015 – 2018, toinen vaihe on 2019-2022
 • Yhteistyökumppani: Bible Translation and Literacy (BTL)
 • Sijainti: Kenian Tana River -läänissä: Pokomo; sekä Kwale -läänissä: Digo and Duruma

Pokomon äidinkielisen koulutuksen kehittämishanke
 • Hanke toteutiin vuosina 2007-2010
 • Pokomon puhujia on 70 000
 • Tavoitteena oli tukea pokomonkielisten lasten äidinkielistä koulunkäyntiä Kaakkois-Keniassa sijaitsevan Tana-joen varressa.
 • Äidinkielinen esi- ja alkuopetus ja erityisesti lukutaito ehkäisevät koulun keskeyttämistä ja parantavat mahdollisuuksia menestyä ylemmillä luokilla. Hankkeen puitteissa tuotettiin äidinkielistä oppimateriaalia, koulutettiin opettajia ja kehitettiin kirjastotoimintaa. Toteutuksesta vastasi Bible Translation and Literacy (BTL).
 • Muut yhteistyökumppanit olivat SIL International, Kenian opetusministeriö (Kenya Institute of Education), Kenian opetusministeriö ja World Vision – Kenia.

Hankkeiden toteutuksesta vastaavat kansalliset kumppanimme ja Suomen ulkoministeriö rahoittaa hankkeiden kuluista 85 %. Lahjoituksesi kohdistuu jäljelle jäävään 15 % omarahoitusosuuteemme. Jos haluat olla mukana tukemassa, voit lahjoittaa täältä.