Äidinkielinen esikouluohjelma lhominkielellä Nepalissa

Äidinkielisen esikoulun tavoitteena on luoda lapselle oppimisympäristö, jossa hän ymmärtää ja voi oppia asioita, jotka edesauttavat hänen oppimistaan koulussa. Äidinkielinen esikoulu tukee lapsen mahdollisuuksia hyvään elämään, kehittää hänen kognitiivisia taitoja ja lisää monilukutaitoa.

Lasten asema Nepalissa, varsinkin vähemmistöryhmien keskuudessa, on huono. Lhominkielisen vähemmistöryhmän lapsille ei ole aiemmin ollut tarjolla esikoulua. Nämä lapset joutuvat aloittamaan koulun heille vieraalla kielellä nepaliksi, mikä aiheuttaa koulun keskeytymisiä ja lopulta syrjäytymistä. Äidinkielisen esikoulun kautta lhomi-kansan lapset voivat ensimmäistä kertaa oppia omalla äidinkielellään. Omalla, tutulla kielellä käytävä esikoulu on mielekästä ja tukee lapsen kehitystä paremmin.

Kun lapselle mahdollistetaan esikoulu tämän ymmärtämällä kielellä, tasavertaisuus hyvään koulutukseen lisääntyy kohderyhmän ja muiden nepalilaisten lasten välillä. Siirtyessään äidinkielisen esikoulun jälkeen nepalinkieliseen kouluun lapsilla on paremmat edellytykset oppia vieraallakin kielellä, eivätkä he keskeytä koulua. Tämä saavutetaan hyvin valmistetuilla Mother Tongue Based Early Childhood Education (MTB ECE, äidinkieleen perustuva esiopetus) -ohjelmalla, joka kehitetään kohdekielelle.

Lhominkielinen esikouluohjelma Nepalissa on Wycliffe Raamatunkääntäjien ja sen nepalilaisen kumppanin NELHOS-järjestön (Nepal Lhomi Society) yhteistyöhanke. Projektissa valmistetaan äidinkielinen esikoulun opetusohjelma lhominkielisen vähemmistöryhmän käyttöön. Vuosina 2017-2020 äidinkielinen esiopetus alkaa kaikissa lhomien asuinalueen peruskouluissa.

Projektin käytännön toteutuksesta vastaa NELHOS, jonka toimintamahdollisuudet vahvistuvat projektin myötä äidinkielisen opetustyön osaajana sekä vähemmistökieliryhmien ja syrjäytyneiden ihmisryhmien oikeuksien puolustajana. Muutkin paikalliset toimijat hyötyvät järjestön laajentuvista toimintamahdollisuuksista.

Projektilla parannetaan heikommassa asemassa olevien lasten oikeuksia oppimiseen. Erityisesti tyttöjen, vammaisten ja alempiin kasteihin kuuluvien oikeudet huomioidaan projektissa. Lisäksi valmistetut oppimateriaalit sisältävät teemoja, kuten esimerkiksi sukupuolten tasa-arvo, eriarvoisuuden vähentäminen, vammaisuus ja ilmastonmuutos.

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat:

  • Vaikuttamistyö sidosryhmien asenteisiin
  • Äidinkielisen koulutusohjelman ja materiaalin tuottaminen
  • Opettajien kouluttaminen
  • Pilottiluokat
  • Toimintamahdollisuuksien laajentaminen

FAQ


Hankkeiden toteutuksesta vastaavat kansalliset kumppanimme ja Suomen ulkoministeriö rahoittaa hankkeiden kuluista 85 %. Lahjoituksesi kohdistuu jäljelle jäävään 15 % omarahoitusosuuteemme. Jos haluat olla mukana tukemassa, voit lahjoittaa täältä.